Dr. Roxana Radu

Octombrie 2019- Octombrie 2021 – Medic sef laborator SPITAL LOTUS, PLOIESTI

– Coordonarea activității laboratorului de analize medicale;
– Optimizarea costurilor de reactivi si consumabile in departamentele laboratorului;
– Asigurarea interactiunii cu medicii clinicieni din spital ;
– Parafarea finala a buletinelor de analiza;
– Participarea saptamanala la raportul de garda din spital;
– Validarea analizelor in departamentele laboratorului ;
– Actualizarea sistemului de management al calitatii conform standardului ISO 15189:2013 si verificarea implementarii lui;
– Recrutare personal laborator;

CV Complet

August 2006 – octombrie 2010 – Spitalul Clinic Caritas „Academician Nicolae Cajal”, Bucuresti
Medic Sef Laborator analize medicale

-Efectuarea si validarea analizelor in departamentele de hematologie simicrobiologie ;
-Coordonarea activitatii laboratorului de analize medicale al spitalului ;
-Coordonarea si planificarea turelor de garda in laboratorul spitalului;
-Participarea la studii in cadrul unor proiecte de cercetare si studii clinicerealizate in spital ;

Octombrie 2010 – noiembrie 2011 Medic Sef Laborator de analize medicale – S.C. IXIA MEDICA SRL Bucuresti

-Design si definire fluxuri de lucru pentru noul laborator
-Participare la echipa de conceptie a noii liste de servicii, preturi si startegii depiata
-Coordonarea activitatii laboratorului de analize medicale;
-Optimizarea costurilor de reactivi si consumabile in departamentelelaboratorului;
-Validarea analizelor in departamentele laboratorului ;
-Efectuarea si implementarea procedurilor si sistemelor standardului ISO15189:2007;
-Acreditarea laboratorului de analize conform standardului ISO 15189:2007 ;
-Participarea la studii in cadrul unor proiecte de cercetare ;
-Participarea in echipa de implementare a software de laborator ( LIS si raportarerezultate )
-Realizarea si monitorizare bugetului de cheltuieli al laboratorului de analizemedicale ;

Sept 2013- Mai 2017 – Medic sef laborator SPITAL LOTUS Ploiesti

-Coordonarea activității laboratorului de analize medicale;
-Participare la elaborarea strategiei de dezvoltare a laboratorului;
-Optimizarea costurilor de reactivi si consumabile in departamentelelaboratorului;
-Negocierea preturilor de achizitii cu furnizorii ;
-Asigurarea programelor de dezvoltare personala a echipei ;
-Asigurarea interactiunii cu medicii clinicieni din spital ;
-Validarea analizelor in departamentele laboratorului ;
-Realizarea si monitorizarea bugetului de venituri si cheltuieli al laboratorului deanalize medicale ;
-Responsabil cu asigurarea calitatii ;
-Realizarea tranzitiei laboratorului de analize medicale la ISO 15189:2013;
-Redactarea si actualizarea sistemului de management al calitatii conformstandardului ISO 15189:2013;
-Director de proiect in cadrul a doua proiecte de cercetare fundamentala , inparteneriat cu universitati din Bucuresti ;

Mai 2017- Febr 2018 Medic sef laborator SPITAL PONDERAS- REGINA MARIA

– Infiintarea laboratorului de analize medicale;
– Coordonarea activității laboratorului de analize medicale;
– Optimizarea costurilor de reactivi si consumabile in departamentele laboratorului;
– Asigurarea interactiunii cu medicii clinicieni din spital ;
– Participarea zilnica la raportul de garda din spital;
– Validarea analizelor in departamentele laboratorului ;
– Responsabil cu asigurarea calitatii ;
– Actualizarea sistemului de management al calitatii conform standardului ISO 15189:2013;